De laatste maanden is er immense aandacht geweest voor de problematische bijensterfte en de mogelijke oorzaken hiervan. Door het recente – tijdelijke – verbod op 3 soorten bestrijdingsmiddelen in de Europese Unie lijkt de aandacht voor de bijenproblematiek wat af te kalven. Toch is het probleem met onze bijen – zowel wilde als honingbijen – verre van opgelost. De redenen voor de massale sterfte zijn immers uiteenlopend en er zijn ook verschillende oplossingen die u zelf eenvoudig kunt toepassen.

Niet enkel bestrijdingsmiddelen zijn een probleem

  • overdreven gebruik van pesticiden door onze landbouwers
  • gebrek aan bloemen en overwinteringsplaatsen
  • bijenhotels die gefabriceerd zijn zonder enige kennis van zaken: let op dat de gaatjes die in het hout geboord zijn met de lengte van het hout mee lopen, anders zijn de gangen gerafeld en beschadigen de bijen hun vleugels wanneer ze erin en eruit gaan.

Een eigen bijenhotel is nochtans snel gemaakt

Het aantal bijensoorten die in hout hun eitjes leggen zijn eigenlijk vrij beperkt. Er zijn veel meer soorten die de grond of een leemlaag verkiezen om hun nageslacht aan toe te vertrouwen.

Boor gaten van verschillende diameter in houtblokken; stapel deze; vul de ruimte tussen de blokken op met leem.

Zorg voor voldoende voedsel voor de bijen

Zonder bloemen met kostbare nectar en stuifmeel in de buurt zal je geen enkele bij waarnemen.

In de lente en de zomer is het aanbod nog doenbaar, maar zeker in het voorjaar en late najaar is er een groot tekort. Wanneer de bijen uit de lange winter tevoorschijn komen, zijn ze vaak zwak en is hun voorraad op. Ze moeten op zoek naar nectar en stuifmeel om zichzelf aan te sterken en hun eitjes te bevoorraden. Maar in onze klinisch propere tuinen, gemaaide bermen en schoongespoten akkers is geen voedsel te vinden!

Ook in het najaar is er een tekort. Mensen ruimen hun tuin op, alle onkruid wordt verwijderd, boeren ploegen hun veld en gemeenten maaien alle bermen tegen het einde van september. We doen ons best om alle mogelijke voedselbronnen voor deze bijen te verwijderen, terwijl ze nu net bezig zijn een voorraad aan te leggen om de winter door te komen. En het zijn niet enkel de bijen die hierdoor worden getroffen. Alle bestuivende insecten hebben bloemen nodig en lijden onder een tekort aan voedsel.

Plant specifiek voorjaar- en najaarsbloeiers in de tuin

Door zelf meerjarige planten, struiken en bomen te zetten, kan je de bijen enorm helpen. Een vroegbloeiende boom zoals een wilg heeft een groot aanbod aan pollen en nectar. Ook een bloeiende klimop biedt een massa voedsel in het najaar.

Frank Anrijs
www.natuurlijkemoestuin.be