Day: november 5, 2013

Eeuuhm groene urine… ???

Afgelopen zondag zamelden ze in Amsterdam plasjes in. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht had hiermee een wel erg ludieke actie op touw gezet. Men wil

Lees verder »

Volg onze nieuwtjes

Eco, duurzaamheid, natuurlijk leven